Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Mariusz Plik

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.40 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Autor: Mateusz Pustułka
Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Niniejsza praca przedstawia koncept na tworzenie systemów informatycznych w oparciu o chmurę obliczeniową. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich wzorców architektonicznych możemy
tworzyć aplikacje wydajne i elastyczne, a przeprowadzone badania pokazały, że najnowszych technologii nie należy się obawiać. Cały proces projektowania, zarządzania projektem, ludźmi,
sprzętem oraz siecią oparto o usługi chmurowe. Dzięki wykorzystaniu wzorca Domain-Driven Design pokazano jak budować aplikacje, które w przejrzysty sposób modelują zagadnienia biznesowe. Chmura pozwoliła na przeprowadzenie badań oraz testów na środowiskach dostępnych do tej pory tylko dla dużych korporacji.
W poniższej pracy zaprezentowano wzorce architektoniczne oraz narzędzia, które umożliwiły stworzenie generycznego systemu wspomagającego pracę laboratoriów chemicznych. Prototyp został
zbudowany przy aktywnym wsparciu konsultantów branżowych oraz platformy Microsoft Azure i zawiera niezbędne moduły do funkcjonowania różnej wielkości laboratoriów, spełniając przy tym rygorystyczne wymagania Polskiego Centrum Akredytacji.