Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Uniwersalny system informatyczny w gospodarstwie domowym wspomagający zarządzanie zasobami żywnościowymi

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 5.64 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Uniwersalny system informatyczny w gospodarstwie domowym wspomagający zarządzanie zasobami żywnościowymi

Autor: Wojciech Wróblewski

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

W niniejszej pracy omówiono zagadnienia informatyzacji wybranej sfery życia związanej z zasobami żywnościowymi. Przedstawione w niej dotychczasowe rozwiązania nie doczekały się wytworzenia wbudowanego, kompleksowego produktu dostępnego powszechnie na rynku. W ostatnich latach prototypy tego rodzaju rozwiązań były wielokrotnie prezentowane przez światowe koncerny. Jednocześnie propozycje dostępnych rozwiązań aplikacyjnych nie są na tyle kompleksowe, aby znacząco zmieniły współczesny styl życia.
Autor poddaje analizie powody niepowodzenia proponowanych rozwiązań oraz przedstawia ich krótką charakterystykę. Brak pomyślnych rezultatów w upowszechnieniu się ich użycia w codziennym życiu skłonił Autora do zaprezentowania własnej koncepcji rozwiązania. W założeniach miałaby na celu poprawę tego stanu rzeczy. Na jej podstawie stworzono i omówiono prototyp systemu podejmujący tematykę pracy. Rozwiązania związane z rozszerzalnością, które zaimplementowano w prototypie, pozwoliły na rozszerzenie jego wbudowanej funkcjonalności, bez konieczności ingerencji w jego strukturę. Proponowane rozwiązanie opisano w zakresie umożliwiającym zapoznanie się z jego szczegółową koncepcją. Omówiono również proces towarzyszący jego implementacji wraz z ciekawszymi przykładami. Na zakończenie przedstawiono rezultaty stworzonego prototypu oraz poddano dyskusji ewentualny kierunek jego rozwoju.