Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Uniwersalny agregator multimediów dla platform strumieniowych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 3.50 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Uniwersalny agregator multimediów dla platform strumieniowych

Autor: Piotr Zarębski

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Jednym z podstawowych zasobów dostępnych w Internecie są multimedia, dostępne m.in. za pośrednictwem serwisów strumieniowych. Ze względu na mnogość tego typu platform, uzyskanie informacji na temat dostępności poszczególnych albumów muzycznych, filmów czy seriali jest utrudnione. Praca ta podejmuje się próby rozwiązania tego problemu, poprzez opracowanie generycznego systemu, który byłby w stanie pobierać, przetwarzać oraz prezentować dane pochodzące z wielu serwisów strumieniowych w sposób zautomatyzowany. W jej ramach przybliżono problemy techniczne wiążące się z procesem agregacji treści z platform multimedialnych. W tym celu opracowano prototyp aplikacji webowej, której zadaniem jest gromadzenie informacje na temat pozycji dostępnych w serwisach Spotify YouTube Music, Deezer, Netflix oraz Amazon Prime. Na jej potrzeby dokonano analizy tych usług pod kątem dostępu danych oraz zaproponowano system ich klasyfikacji. Praca ta stanowi również przekrój przez wszystkie fazy projektowania i implementacji omawianego systemu: od zbierania wymagań, po szczegółowy opis konkretnych rozwiązań technicznych, ze szczególnym naciskiem na sposoby ekstrakcji danych z sieci web, takie jak interfejsy API oraz web scraping.