Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 3.54 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

Autor: Wojciech Pragacz

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Celem pracy jest stworzenie narzędzia dla programistów, które odciąży ich od najbardziej trywialnych i podstawowych prac podczas wykonywanych przez nich obowiązków. Przedmiotem pracy będzie generator kodu, tworzący gotową implementację aplikacji w języku C#, ASP.NET oraz XML na podstawie struktury bazy danych. Taki automatyczny generator kodu jest podstawą dla programistów piszących aplikacje biznesowe w środowisku korporacyjnym. Pozwala on być bardziej efektywnym i nie tracić czasu na powtarzalne zadania, które stanowią sporą cześć pracy. Na rynku istnieje wiele rozwiązań pozwalających tworzyć automatycznie kod programów lub aplikacje na podstawie metadanych pobieranych ze wskazanych baz danych, jednak nie ma żadnych standardów w tym zakresie i każdy producent stosuje własne wbudowane rozwiązania języki lub API. Oznacza to, że trzeba ponieść znaczne nakłady czasowe na początku, aby w ogóle móc pracować z danym narzędziem. Poza tym bardzo często są to rozwiązania komercyjne i to dosyć drogie. Głównym założeniem pracy jest stworzenie takiego narzędzia, które pozwoli programiście od razu pracować, bez konieczności nauki nowych rzeczy. Chodzi przecież o to, żeby przyśpieszyć pracę, a nie uczyć się od podstaw nowego narzędzia tracąc czas, który ma być zaoszczędzony. Aplikacja ta jest skierowana szczególnie do programistów znających język XSLT. Osoby te odniosą największy zysk czasowy, ponieważ nie będą się musiały niczego nowego uczyć, tylko przystąpią od razu do pracy z aplikacją. W pracy opisano również problemy, jakie napotkano podczas implementacji oraz możliwe dalsze zastosowania.