Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Ph.D. (Dr) (5)

This category contains files related to my Ph. D. thesis: Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases.

Ta kategoria zawiera pliki związane z moją rozprawą doktorską: Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych