Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

INŻ (5)

Niektóre prace inżynierskie (grupowe) wykonane pod moją opieką.