Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Systemy informatyczne w analizie efektywności linii produkcyjnych

Mariusz Plik

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.07 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Systemy informatyczne w analizie efektywności linii produkcyjnych

Autor: Marcin Piskor

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

W poniższej pracy przedstawiono problematykę związaną z właściwym sposobem interpretowania i analizowania danych produkcyjnych. Wyznaczany za ich pomocą współczynnik pozwala na prawidłową ocenę pracy urządzenia produkcyjnego. Jednak bardzo często procesy produkcyjne realizowane są przy udziale wielu maszyn tworzących tzw. linie produkcyjne. Wyznaczenie współczynnika efektywności poszczególnych jej elementów tylko w pewnym zakresie pozwala na ocenę całości procesu produkcyjnego. Zależności występujące pomiędzy urządzeniami mogą w znacznym stopniu wpłynąć na odpowiednią ocenę procesu produkcyjnego. Istniejące obecnie rozwiązania systemowe w różny sposób podchodzą do opisywanej problematyki. Większość z nich umożliwia analizowanie efektywności jedynie dla poszczególnych maszyn wchodzących w skład linii produkcyjnej. Istnieją również rozwiązania pozwalające na wyznaczenie współczynnika efektywności dla całej linii produkcyjnej. Najczęściej jednak, systemy takie implementowane są wyłącznie dla określonej charakterystyki linii lub wymagają stosowania dodatkowych urządzeń monitorujących, co wiąże się z dużymi kosztami wdrożeniowymi.
W przygotowanej pracy zaprezentowano narzędzia i technologie umożliwiające stworzenie generycznego systemu informatycznego analizującego współczynnik efektywności z możliwością przystosowania go do każdego rodzaju linii produkcyjnej. Zaprojektowany i opisany prototyp wyposażono w funkcjonalność, która umożliwia jego współpracę z zewnętrznymi modułami. Każdy z takich modułów, przeznaczony dla wybranej linii produkcyjnej, stanowi indywidualną definicję zależności, jakie zachodzą pomiędzy urządzeniami biorącymi udział w danym procesie produkcyjnym. Korzystając dodatkowo z odpowiednich danych produkcyjnych umożliwiono w ten sposób przeprowadzenie analizy efektywności dla dowolnie wybranej linii produkcyjnej. Stworzony prototyp systemu oparto o technologię desktopową współpracującą z systemem bazodanowym mySQL. Tworzone dla poszczególnych linii produkcyjnych moduły, zaimplementowano w postaci zewnętrznych wtyczek (plugins) umożliwiając stworzonemu systemowi odpowiednie ich zarządzanie i wykorzystanie.