Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

System internetowy do pracy nad korpusem Polskiego Języka Migowego

Mariusz Plik

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.09 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: System internetowy do pracy nad korpusem Polskiego Języka Migowego

Autor: Bartosz Marganiec
Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy narzędzi wykorzystywanych do obróbki i analizy klipów filmowych zawierających materiał językowy w Polskim Języku Migowym (PJM). Analizuje je i przedstawia propozycję rozwiązania technicznego wspomagającego proces obróbki i systematyzowania danych językowych zawartych w klipach, które w założeniu ma być dostępne zdalnie i bez potrzeby instalacji specjalistycznego oprogramowania oraz posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego. Języki migowe stanowią przedmiot zainteresowań lingwistów, którzy, ze względu na brak formy pisanej tych języków, zmuszeni są korzystać z nowotworzonych komputerowych programów do analizy danych. Ze względu na wielowymiarowość języka migowego analiza automatyczna jest niemożliwa i musi być wykonywana przez człowieka. Niewiele jest narzędzi do opisu i systematyzacji języka, są one też przeznaczone tylko do tego celu. Praca przedstawia prototyp systemu, który może zostać wykorzystany w celu stworzenia systemu do anotacji korpusu albo systemu do tworzenia napisów, a także w innych celach.