Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Seminarium magisterskie - informacje

Mariusz Informacje

Kryteria zaliczenia seminarium

Poniżej znajdują się informacje odnośnie kryteriów zaliczenia seminarium magisterskiego w zależności od roku rozpoczęcia studiów (prowadzący: dr inż. Mariusz Trzaska).

Uwaga: brak zaliczenia któregoś z semestrów seminarium w terminie (czyli przed rozpoczęciem sesji: najpóźniej do końca stycznia lub czerwca), może oznaczać konieczność wykupienia trybu ITN.

Nowy tryb seminarium

Prace rozpoczęte w semestrze zimowym 2022/23 lub później. Brak klasycznych zajęć  (indywidualne konsultacje oraz informacje o postępach).

 • Studia dzienne:
  • semestr nr 1 (SEM1) - wybranie promotora oraz ustalenie dokładnego tematu i zakresu prac; sporządzenie konspektu pracy magisterskiej (zgodnie ze wzorcem) i przysłanie go mailem;
  • semestr nr 2 (SEM2) - wyraźny postęp w tworzeniu pracy magisterskiej:
   • notatki do rozdziału dotyczącego stanu sztuki,
   • (prawie) skończona implementacja prototypu;
  • semestr nr 3 (SEM3) - zakończona praca magisterska (tekst oraz prototyp).
 • Studia zaoczne:
  • semestr nr 1 (SEM1) - wybranie promotora oraz ustalenie dokładnego tematu i zakresu prac; sporządzenie konspektu pracy magisterskiej (zgodnie ze wzorcem) i przysłanie go mailem;
  • semestr nr 2 (SEM2) - wyraźny postęp w tworzeniu pracy magisterskiej:
   • notatki do rozdziału o stanie sztuki,
   • częściowa implementacja prototypu.
  • semestr nr 3 (SEM3) - wyraźny postęp w tworzeniu pracy magisterskiej, m. in. (prawie) skończona implementacja;
  • semestr nr 4 (SEM4) - zakończona praca magisterska (tekst oraz prototyp).
 • Studia internetowe:
  • semestr nr 1 (SEM1) - seminarium grupowe (wybranie opiekuna i tematyki) - klasyczne zajęcia w czasie zjazdów.
  • semestr nr 2 (SEM2) - ustalenie dokładnego tematu i zakresu prac; sporządzenie konspektu pracy magisterskiej i przysłanie go mailem (zgodnie ze wzorcem);
  • semestr nr 3 (SEM3) - wyraźny postęp w tworzeniu pracy magisterskiej:
   • notatki do rozdziału o stanie sztuki,
   • (prawie) skończona implementacja;
  • semestr nr 4 (SEM4) - zakończona praca magisterska (tekst oraz prototyp).

Stary tryb seminarium

Prace rozpoczęte przed semestrem zimowym 2022/23.

 • Studia dzienne:
  • semestr nr 1 (SEM1) - ustalenie dokładnego tematu i zakresu prac; sporządzenie konspektu pracy magisterskiej (zgodnie ze wzorcem) i przysłanie go mailem.
  • semestr nr 2 (SEM2) - wyraźny postęp w tworzeniu pracy magisterskiej:
   • notatki do rozdziału o stanie sztuki,
   • (prawie) skończona implementacja;
  • semestr nr 3 (SEM3) - zakończona praca magisterska (tekst oraz prototyp).
 • Studia zaoczne i internetowe:
  • semestr nr 1 (SEM1) - seminarium grupowe (wybranie opiekuna i tematyki) - klasyczne zajęcia w czasie zjazdów.
  • semestr nr 2 (SEM2) - ustalenie dokładnego tematu i zakresu prac; sporządzenie konspektu pracy magisterskiej i przysłanie go mailem (zgodnie ze wzorcem); brak klasycznych zajęć w czasie zjazdów (indywidualne konsultacje oraz informacje o postępach).
  • semestr nr 3 (SEM3) - wyraźny postęp w tworzeniu pracy magisterskiej:
   • notatki do rozdziału o stanie sztuki,
   • (prawie) skończona implementacja; brak klasycznych zajęć w czasie zjazdów (indywidualne konsultacje oraz informacje o postępach).
  • semestr nr 4 (SEM4) - zakończona praca magisterska (tekst oraz prototyp); brak klasycznych zajęć w czasie zjazdów (indywidualne konsultacje oraz informacje o postępach).

Więcej informacji

Uwagi ogólne

 1. W czasie tworzenia pracy magisterskiej, bardzo ważny jest stały kontakt z promotorem (np. raz w miesiącu), m.in. regularne informowanie o postępach. Dzięki temu można na bieżąco dyskutować podjęte decyzje i wcześnie wykrywać potencjalne problemy. 
 2. W miarę możliwości, wszelka wymiana maili powinna zachowywać tematyczną ciągłość korespondencji (odpowiadamy na poprzedni list, a nie piszemy nowy).
 3. Dokumenty (np. konspekt, fragmenty tekstu pracy) przysyłamy jako standardowe załączniki w formacie PDF. Nie wysyłamy linków do dysków chmurowych, itp.
 4. Tekst pracy magisterskiej powinien uwzględniać szersze spojrzenie na dany problem niż praca inżynierska. Ta ostatnia może skupiać się na technicznej stronie. Praca magisterska dotyczy głównie opracowania pewnego pomysłu, koncepcji, rozwiązania jakiegoś problemu (taki jest też główny cel). "Efektem ubocznym" jest prototyp pokazujący, że założenia opisane w treści są realizowalne. Tym zaleceniom podporządkowana jest również struktura pracy, np.:
  1. wstęp (m. in. cel, rezultat, organizacja pracy),
  2. opis konkurencyjnych rozwiązań (stan sztuki),
  3. motywacja, założenia proponowanego rozwiązania (np. koncepcyjne sposoby rozwiązania problemu, funkcjonalność aplikacji, rozważania dotyczące różnych sposobów podejścia do zagadnienia, ich wady/zalety, itp.) - najważniejszy rozdział pracy,
  4. technologie, których dotyczy praca,
  5. kwestie techniczne: projekt, implementacja, itp,
  6. wady, zalety, plany na przyszłość, podsumowanie,
  7. dodatki (np. spis listingów, tabel, ilustracji).
 5. W miarę możliwości, wspomniany prototyp, powinien charakteryzować się "generycznością", czyli pewną uniwersalnością, zdolnością do dostosowywania do różnych potrzeb. Najłatwiej to osiągnąć przez system dodatków/wtyczek/modułów (plugins).
 6. Wybierając tematykę pracy mgr, warto również przeanalizować istniejące rozwiązania z tego obszaru i określić, w czym realizowany pomysł będzie lepszy lub chociaż inny (tzw. "Stan sztuki"). Te różnice mogą być związane z np. wydajnością, bezpieczeństwem, funkcjonalnościami, sposobem obsługi, rozwiązaniami technicznymi, zastosowanymi technologiami, itp.
 7. Planując harmonogram prac, należy wziąć pod uwagę, że obrony w PJATK odbywają się tylko w sesjach egzaminacyjnych.
 8. Unikamy czasu przyszłego (szczególnie w streszczeniu), np. praca będzie opisywałapraca opisuje.
 9. Uwagi edytorskie
  1. Praca magisterska musi być zgodna z dostarczonym szablonem (MS Word). W przypadku korzystania z innych narzędzi (np. LaTeX) trzeba samodzielnie stworzyć podobny szablon. Docelowo, promotorowi dostarczany jest tylko dokument PDF.
  2. Podczas pisania tekstu pracy należy używać odpowiednich styli edytora tekstu (np. tytuły rozdziałów, podpisy ilustracji, itp.). W ten sposób należy też regulować odstępy pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu (praca nie powinna zawierać pustych wierszy).
  3. Od razu należy pisać tekst korzystając z odpowiedniego szablonu. Pisanie brudnopisu i późniejsze wprowadzanie poprawek skutkuje większą liczbą błędów.
  4. Pełne rozdziały (np. 1, 2, 3) zaczynają się od nowej strony.
  5. Spis treści powinien być generowany automatycznie na podstawie odpowiednich styli edytora.
  6. W pliku PDF należy umieścić (wygenerować) Bookmarks. W MS Word jest to opcja Save as PDFOptionsCreate bookmarks using Headings.
 10. Bibliografia i literatura
  1. Bibliografia powinna być pisana jako punkty w określonym formacie: [1], [2]. Dzięki temu kontynuacja wiersza będzie miała odpowiednie wcięcie; ewentualnie można wykorzystać wbudowane mechanizmy edytora tekstu do zarządzania źródłami. W związku z tym, we wszelkich odniesieniach do źródeł, nie stosujemy przypisów dolnych.
  2. W bibliografii najlepiej jest umieszczać książki (podając m.in. ISBN, rok wydania, wydawnictwo) i artykuły. Dla adresów internetowych trzeba dodać informację o dacie dostępu (np. ". Dostęp: xxx."). W miarę możliwości unikamy cytowania Wikipedii.
 11. Wszelkie obrazki, listingi, przykłady, pozycje literatury, które znajdują się w pracy muszą mieć swoje  odniesienia w tekście (np. "Rysunek 1 przedstawia", "[4] opisuje technologię...", "Kod 4 zawiera przykład konfiguracji", itp.). W związku z tym unikamy sformułowań typu "poniżej/poniższy", "powyżej/powyższy".
  1. Listingi i tabele należy podpisywać u góry, a rysunki u dołu (podając ich źródło pochodzenia jako pozycję w bibliografii, np. artykuł, książka, ewentualnie strona internetowa; jako źródła nie podajemy programu graficznego w którym stworzono podpisywany rysunek - istotna jest jego zawartość);
  2. Korzystamy z mechanizmów automatycznego numerowania podpisów i generowania odniesień do nich; dzięki temu zmiany wykonywane w tekście nie zaburzą numeracji istniejących elementów (edytor je zaktualizuje).
 12. Rysunki i grafiki
  1. Rysunki przedstawiające diagramy, wykresy, schematy należy wklejać w formacie wektorowym (np. Windows Meta File - WMF, EMF), ewentualnie jako PNG (unikamy formatu JPEG ze względu na "rozmazywanie" diagramów). W MS Word jest to opcja wklej jako. Dzięki temu nie będą tracić jakości w czasie powiększania i wydruku.
  2. Robiąc zrzuty ekranu, unikamy ciemnego motywu graficznego. Dzięki temu, obrazki będą czytelniejsze w wydrukowanej pracy.
 13. Kody programów i listingi
  1. Kody programów powinny być pisane przy pomocy czcionki o stałej szerokości (np. Courier). W miarę możliwości należy zadbać o formatowanie kodu, np. pogrubienie, pochylenie, itp. Dotyczy to również odniesień w tekście do nazw klas, atrybutów, itp. (czcionka np. Courier, ale bez kolorowania).
  2. Listingi wklejamy jako sformatowany/pokolorowany tekst z jasnym tłem, a nie zrzuty ekranu z edytorów. Dzięki temu będą właściwie formatowane na stronach.
 14. Absolutnie niedopuszczalne jest przepisywanie fragmentów tekstów z dowolnych źródeł w tym Internetu (np. Wikipedia). Każda praca jest sprawdzana w systemie Plagiat i tego typu próby są zawsze wychwytywane. Można natomiast cytować krótkie fragmenty, podając źródło (np. Według [4] tego typu systemy zwykle stwarzają problemy z przenoszeniem na inne platformy) i umieszczając je w rozdziale dotyczącym literatury.
 15. Nie należy umieszczać pojedynczych podpunktów, np. 1.2.1, gdy brak jest 1.2.2.
 16. Poszczególne podrozdziały pracy powinny być poprzedzone krótkim wstępem, np. 2. Istniejące rozwiązania, 2.1 Podstawowe techniki; pomiędzy pkt. 2, a 2.1 umieszczamy krótki wstęp, np.: "Poniższe podrozdziały omawiają szczegółowo ...". Korzystamy z jakiejś formy dokonanej, a nie z czasu przyszłego.
 17. Praca magisterska/inżynierska jest dokumentem, który powinien się cechować odpowiednią jakością językową. W tym celu należy zwrócić uwagę na styl:
  1. unikamy powtarzania wyrazów,
  2. zdania nie mogą być zbyt długie (wielokrotnie złożone),
  3. nie stosujemy potocznych/zabawnych sformułowań,
  4. unikamy terminów angielskich, jeżeli istnieją dobre polskie odpowiedniki (termin angielski możemy dodać kursywą w nawiasach); w przypadku korzystania z angielskiej nazwy piszemy ją kursywą (italic),
  5. dbamy o interpunkcję.
 18. Unikamy tworzenia "ściany tekstu". Stosujemy wypunktowania, podrozdziały, sekcje, umieszczamy grafiki, itp.
  1. Każdy element wypunktowania (oprócz ostatniego) powinien być zakończony ";" lub ",";
  2. Kolejne wiersze wypunktowania powinny zaczynać się na tej samej wysokości co pierwszy z nich.
 19. W pracy nie stosujemy trybu pierwszoosobowego, np. "Moja praca", "Zdecydowałem się". Zamiast tego piszemy, np. "Niniejsza praca", "Zdecydowano się", itp.
 20. Jak rozpocząć pisanie tekstu pracy? Sugeruję zacząć od uważnego przeczytania powyższych punktów. Następnie proponuję stworzenie "szkieletu" tekstu składającego z tytułów rozdziałów, podrozdziałów, itp. (oczywiście przy wykorzystaniu styli edytora tekstu). Później rozwijamy konkretne podpunkty, a gdy się nam coś przypomni, dopisujemy kolejne fragmenty (podpunkty). W ten sposób, napisanie całości przebiega w miarę bezboleśnie ;)
 21. Wszelkie prace grupowe (zarówno inżynierskie jak i magisterskie) muszą zawierać czytelną informację o wykonawcach poszczególnych ich fragmentów (prototypu i tekstu).
 22. Zgodnie z kontraktem podpisywanym z Uczelnią, wszelkie prawa do stworzonej pracy magisterskiej przysługują Uczelni. Jednakże, magistranci chcący wykorzystać np. zaimplementowany prototyp, mogą napisać odpowiednie podanie do JM Rektora.

Dla wszystkich, którzy mają problem z rozpoczęciem pracy, polecam poniższą prezentację ;)