Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Rozszerzalna platforma zapobiegająca oszustwom podczas egzaminowania online

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.39 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Rozszerzalna platforma zapobiegająca oszustwom podczas egzaminowania online

Autor: Krzysztof Gawliński

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy problemu oszukiwania podczas rozwiązywania egzaminów na platformach internetowych. Istniejące rozwiązania umożliwiają nadzór nad osobą egzaminowaną. W tym dokumencie została przedstawiona koncepcja dotycząca innego spojrzenia na to zagadnienie.
W ramach pracy powstał działający prototyp z nazwą roboczą Legito, który umożliwia instytucjom potrzebującym tego typu rozwiązań, przeprowadzenie egzaminów w sposób bezpieczny, eliminujący podstawowe oszustwa.
Praca rozpoczyna się od przedstawienia jej celu, oczekiwanych wyników i opisu poszczególnych rozdziałów. Zostały w niej omówione istniejące rozwiązania, podobne do prototypu lub rozwiązujące ten sam problem - oszustwa podczas wypełniania egzaminów online. Opisane są dwie koncepcje podejścia do tego tematu i wnioski, na bazie których zapadła decyzja o wyborze jednej z nich. Przedstawiony jest użyty stos technologiczny wraz z opisem poszczególnych narzędzi. Architektura systemu została opisana na podstawie objaśnienia roli w systemie, poszczególnych jego elementów. W podsumowaniu rozdziału dotyczącego architektury zostały zaprezentowane wnioski o użyciu mikroserwisów do stworzenia prototypu. W pracy znajduje się szczegółowy opis funkcjonalności oferowanych przez system. Autor przybliża również plany rozwojowe m.in. re factoring oraz nowe funkcjonalności.