Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Mariusz Plik

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.38 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Autor: Przemysław Walerianczyk

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy istotnego problemu, jakim jest wybór odpowiedniego podejścia do projektowania aplikacji internetowych. Mnogość rozwiązań sprawia, że coraz trudniej podjąć właściwą decyzję.
Dokumentacja opisuje trzy możliwe sposoby implementacji. Praca nie ma na celu odpowiedzieć na pytanie, które podejście jest najlepsze, a jedynie ułatwić dokonanie właściwego dla zadanych wymagań wyboru. Praca przedstawia fazę analizy omawianego prototypu, przebieg implementacji we wszystkich trzech podejściach oraz wnioski z tego wynikające. Prototypy zostały stworzone w następujący sposób:
  • Wizualne projektowanie – w tym celu wykorzystano technologię ASP.NET WebForms,
  • Wzorzec architektoniczny MVC – w tym celu wykorzystano technologię ASP.NET MVC,
  • Wzorzec architektoniczny MVC z wykorzystaniem biblioteki JavaScript – w tym celu wykorzystano połączenie technologii ASP.NET MVC z biblioteką AngularJS.
Wszystkie trzy projekty wykorzystują .NET Framework w wersji 4.5.1, językiem programowania jest C#. Dodatkowo została użyta biblioteka CSS Bootstrap oraz mechanizmy ASP.NET Identity 2 i Microsoft Entity Framework.