Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Przetwarzanie danych z systemów IoT z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych oraz rozproszonych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.79 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Przetwarzanie danych z systemów IoT z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych oraz rozproszonych

Autor: Paweł Celejewski

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy porównania procesu budowy i utrzymania nowoczesnych systemów informatycznych z dziedziny IoT. Wykonana została analiza charakterystyk i dziedziny problemowej rozwiązań w obszarze IoT. Dokonany został przegląd koncepcji i narzędzi do budowy skalowanych i wysoko dostępnych systemów informatycznych, które przetwarzają dane w czasie rzeczywistym. Przybliżono pojęcia określające usługi chmurowe oraz dokonano analizy i wyróżnienia popularnych rozwiązań. Opisane narzędzia dotyczą usług chmurowych, w szczególności komponentów bez serwerowych, które minimalizują nakłady pracy związane z konfiguracją oraz utrzymaniem systemu. Konkurencyjną koncepcją budowy skalowanych systemów jest wykorzystanie technologii konteneryzacji na przykładzie platformy Docker.
W pracy dokonuje się przeglądu metodologii i wzorców projektowych do wytwarzania oprogramowania, w tym skalowanej architektury systemu opartej na przetwarzaniu zdarzeń. Wyróżniono wykorzystane narzędzia takie jak język programowania, silniki bazodanowe, konsole administracyjne oraz zastosowane metodyki takie jak proces CI/CD.
Podczas tworzenia pracy zostały wykonane prototypy systemów informatycznych w technologii usług chmurowych oraz w technologii skonteneryzowanych rozporoszonych aplikacji. Dokonano opisu wymagań biznesowych systemu IoT oraz zaprojektowano architekturę umożliwiającą realizację stawianych celów. Podjęta została analiza procesu budowy, rozszerzania oraz monitorowania systemów z wyszczególnieniem dostępnych udogodnień i trudności związanych z każdą z tych technologii.

Słowa kluczowe: usługi chmurowe, AWS, IoT, inżynieria oprogramowania, projektowanie systemów, Serverless, Docker, telemetria, skalowalność, monitoring, CI/CD