Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Programowanie zorientowane behawioralnie, jako recepta na problemy związane z TTD

Mariusz Plik

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.18 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Programowanie zorientowane behawioralnie, jako recepta na problemy związane z TTD

Autor: Andrzej, Wiktor Nowak

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Niniejsza praca zawiera analizę podejść do testowania oprogramowania, jako niezbędnego elementu procesu wytwórczego produktu, jakim jest dowolna aplikacja pracująca w środowisku komputerowym. W rezultacie określone zostały najlepsze praktyki, mechanizmy i procedury, których zastosowanie podczas tworzenia oprogramowania, będzie miało istotny i pozytywny wpływ na jakość efektu końcowego w postaci dowolnego rodzaju aplikacji, czy systemu informatycznego.
Na podstawie określonych w części teoretycznej zasad dotyczących praktyk testowania oprogramowania (TDD, BDD) zostały zdefiniowane wymagania dotyczące rozszerzenia aplikacji Microsoft Visual Studio wspierającego stosowanie praktyk zawartych w ramach doktryny BDD, a następnie zrealizowane samo rozszerzenie.