Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Programowanie generyczne we współczesnych językach programowania ze szczególnym uwzględnieniem Konceptów i Zakresów z C++20

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.43 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Programowanie generyczne we współczesnych językach programowania ze szczególnym uwzględnieniem Konceptów i Zakresów z C++20

Autor: Filip Kwiatkowski

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca przedstawia i porównuje współczesne języki programowania pod kątem udostępnianych przez nie narzędzi do programowania generycznego. Wprowadza ideę, problematykę i wagę tych elementów językowych oraz pokazuje, w jaki sposób mogą one ewoluować, zwykle bazując na nowych potrzebach biznesowych oraz na obserwacji ewolucji konkurencyjnych narzędzi. Praca koncentruje się głównie na porównywaniu podejść i dostępnych narzędzi w językach Java, Python oraz C++ ze szczególnym uwzględnieniem tego ostatniego. Owe szczególne uwzględnienie dotyczy dokładnego omówienia historii języka w kontekście generycznych narzędzi wraz z najnowszymi elementami, tj. Konceptami i Zakresami. Dodatkowo, w ramach pracy powstało rozszerzenie fragmentu biblioteki standardowej języka C++, który obrazuje szereg problemów i ważnych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę tworząc podobne narzędzia. Na koniec praca krótko omawia alternatywne rozwiązania oraz przykładowy proces testowania stworzonego rozwiązania.

Słowa kluczowe: Programowanie generyczne, szablony, typy generyczne, C++, Koncepty, Concepts, Zakresy, Ranges, biblioteka standardowa, STL