Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Porównanie wytwarzania oprogramowania internetowego z wykorzystaniem różnych technologii

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.45 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Porównanie wytwarzania oprogramowania internetowego z wykorzystaniem różnych technologii

Autor: Paweł Rzeńca

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Niniejsza praca magisterska dotyczy kwestii porównania wytwarzania oprogramowania internetowego w oparciu o różne technologie. Istnieje wiele odmiennych języków programowania, które związane są z rozmaitymi platformami programistycznymi oraz rozwiązaniami. W pracy zmierzono się z problemem kompleksowego spojrzenia na cechy oraz różnice i podobieństwa, którymi się one wyróżniają. W tym celu między innymi zaimplementowane zostały dwie wersje systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Jedna oparta jest o język Java oraz platformę programistyczną Spring, a druga o PHP i Laravel. Dostarczają one nie tyle gotowego rozwiązania, które mogłoby konkurować z oprogramowaniem znajdującym się na rynku komercyjnym, co dają bazę do porównania wybranych technologii. Praca może posłużyć nie tylko jako podstawa i źródło danych na temat tych technologii, które zostały wzięte do analizy porównawczej, ale również dostarcza informacji pod jakim względem można dokonać porównania innych na podstawie przedstawionych kryteriów jakimi charakteryzuje się oprogramowanie.

Słowa kluczowe: oprogramowanie internetowe, porównanie technologii webowych, platformy programistyczne, języki programowania, Java, PHP, Spring, Laravel