Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Porównanie architektury oprogramowania opartej o wzorzec Domain Driven Design z architekturą opartą o anemiczny model danych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.57 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Porównanie architektury oprogramowania opartej o wzorzec Domain Driven Design z architekturą opartą o anemiczny model danych

Autor: Marcin Lewandowski

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca stanowi porównanie dwóch rodzajów architektury oprogramowania – Domain Driven Design i architektury opartej o anemiczny model danych. Pierwszy rozdział to wstęp teoretyczny do tematyki Domain Driven Design opisujący fundamenty i podstawowe założenia tego podejścia. Dalsza część pracy opisuje kilka wzorców architektonicznych wykorzystywanych często w parze z Domain Driven Design, w tym CQRS, który został wykorzystany w przykładowym projekcie porównawczym. Projekt porównawczy to prosta aplikacja typu WebAPI do obsługi pizzerii, w dwóch wersjach, odpowiadających każdej z porównywanych architektur. Obie wersje zostały opisane z perspektywy wysokopoziomowej, jak i szczegółowo, według odpowiednich warstw z podkreśleniem technicznych aspektów zastosowanych wzorców. Końcowa część pracy to właściwe porównanie obu implementacji pod kątem kilku parametrów związanych z jakością, czytelnością, złożonością i poziomem ryzyka związanym z wdrożeniem każdej z opcji.