Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Ph. D. Thesis - Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases

Mariusz Ph.D. (Dr)

Pobierz

Rozmiar pliku: 4.34 MB

This file contains my Ph. D. thesis: Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases - normal figures resolution (bigger file size). Plik zawiera moją rozprawę doktorską: Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych - normalna rozdzielczość ilustracji (większy rozmiar pliku).