Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Otwarta platforma zarzadzania wymaganiami

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 4.17 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Otwarta platforma zarzadzania wymaganiami

Autor: Aleksander Pszczółkowski

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy zagadnienia zbierania i dokumentowania wymagań systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz narzędzi związanych z tym procesem. Procesy inżynierii wymagań zdaja się być zaniedbanym aspektem zarzadzania projektami na rynku nowoczesnych aplikacji internetowych a istniejące rozwiązania są drogie i często przystosowane do zastosowań o dużej skali. W niniejszej pracy podjęto próbę wypracowania rozwiązania mającego zastosowanie w niewielkich, dynamicznych projektach. Proponowana koncepcja pozwala skupić się na najważniejszych aspektach formułowania i dokumentowania wymagań oraz umożliwia wprowadzanie i kategoryzowanie zebranej wiedzy. Na podstawie zgromadzonych danych, aplikacja umożliwia automatyczna generacje dokumentu specyfikacji wymagań. Technologia HTML5 w połączeniu z jeżykiem JavaScript umożliwiła stworzenie narzędzia wspomagającego graficzne modelowanie przypadków użycia, które może zostać uruchomione w wielu różnych środowiskach.