Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.33 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Autor: Tomasz Kuczyński

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy zagadnienia nieliniowych prezentacji, w tym tworzenia oraz wyświetlania określonym grupom odbiorców. Odejście od dobrze znanego, liniowego sposobu rozmieszczania slajdów pozwala na budowanie ciekawszych oraz bardziej dopasowanych pokazów, skierowanych do osób o konkretnych potrzebach. W niniejszej pracy podjęto próbę wypracowania rozwiązania, które pozwoliło by ułatwić, przyśpieszyć oraz unowocześnić cały proces. Zaproponowana koncepcja porusza aspekty generowania oraz renderowania slajdów, z uwzględnieniem nieliniowości oraz środowiska 3D. Prototypy wykorzystują pomysły z zaproponowanego rozwiązania i demonstrują jedną z wielu dróg, które mogły by prowadzić do stworzenia aplikacji ułatwiających powyższe zadanie.