Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Narzędzie wspomagające budowę diagramów klas UML

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 797.7 KB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Narzędzie wspomagające budowę diagramów klas UML

Autor: £ukasz Monkiewicz

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Niniejsza praca skupia się na problemie wspomagania projektowania oprogramowania, a konkretnie na wspomaganiu tworzenia diagramów klas UML. Zostały przedstawione podstawy języka UML, jego zastosowanie oraz specyfikacja diagramów klas. Dodatkowo przedstawiono istniejące już narzędzia poświęcone tworzeniu diagramów UML, wraz z opisem ich możliwości, zaletami oraz wadami. Opisana została także funkcjonalność jaką powinno posiadać tego typu narzędzie. Zwrócono uwagę na rzeczy takie jak budowa interfejsu, jego sposób działania, a także sposób dostępu do poszczególnych funkcji. Opisano także wymagania dotyczące podstawowych mechanizmów, niezbędnych w edytorze dowolnego typu, takich jak cofanie zmian czy format zapisu oraz wymagania jakie musi spełnić narzędzie przeznaczone do budowy diagramów klas UML. W dalszej części pracy, na przykładzie prototypu, opisany został sposób implementacji określonych wcześniej wymagań. Zostały przedstawione zalecane do wykorzystania wzorce projektowe wraz z ich opisem oraz sposobem ich implementacji w aplikacji przy użyciu środowiska Java. Zwrócona została uwaga na sposób przetwarzania poszczególnych konstrukcji z diagramów w procesie generowania kodu ¼ródłowego. Dodatkowo opisane zostały zewnętrzne biblioteki wykorzystane do stworzenia prototypu. Użycie biblioteki Java Plugin Framework do budowy modułowej aplikacji z mechanizmem rozszerzeń pozwalających zwiększyć jej funkcjonalność czy też biblioteki FreeMarker zastosowanej do generowania plików zawierających kod ¼ródłowy, wygenerowany na podstawie sporządzonych diagramów klas UML.