Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

MSI - Wykład nr 04

Mariusz MSI

Pobierz

Rozmiar pliku: 432.0 KB

PJWSTK - Modelowanie Systemów informacyjnych (MSI)

Wykład nr 4 - Model obiektowy – cz. 2

Zagadnienia:

  • Asocjacja binarna
  • Agregacja a kompozycja
  • Modelowanie generalizacji-specjalizacji
  • Obejście dziedziczenia wielokrotnego
  • Asocjacja kwalifikowana
  • Asocjacja n-arna
  • Ograniczenia