Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

MSI - dokumentacja

Mariusz Aktualności

Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej z MSI.

Nr indeksuOcenaUwagi
s230933,0- diagram PU
- nazwy asoc
- d. projektowy?
- decyzje pro?
s232983,5- czytelność d.
- dość proste
s232995,0 
s227844,0- diagram PU
- notacja
- puste podklasy
- d. klas proj: atr. asoc
s239215,0 
s147263,0- notacja
- asocj vs atrybuty
s234343,0- diagram PU
- nazwy asoc?
- asoc. 1-1
- kompoz. w podklasach
- d. klas: extend/include?
- decyzje?
s223013,0- powtórzone atr
- staż pracy
- d. klas analit vs proj
- nazwy asoc.?
- decyzje proj?