Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

MDGL - Deklaratywny język do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.21 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: MDGL - Deklaratywny język do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika

Autor: Marek Drob

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Niniejsza praca traktuje o tworzeniu Graficznych Interfejsów Użytkownika (ang. GUI) w sposób deklaratywny. Omówiono wymagania stawiane przed tego typu systemami oraz opracowano założenia własnej propozycji, która umożliwia tworzenie GUI niezależnego od platformy. Zaproponowano dedykowany DSL (ang. Domain Specific Language), który znacząco upraszcza tworzenie nawet rozbudowanych projektów. Praca zawiera również przegląd istniejących rozwiązań z tej kategorii oraz wykorzystanych narzędzi. Jako ilustrację tez zaproponowanych w pracy stworzono prototyp biblioteki, która pozwala na implementację GUI dla biblioteki Swing (aplikacje desktopowe) oraz GWT (aplikacje internetowe).