Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

MAS - wyniki oceny dokumentacji (Wydział Informatyki)

Mariusz Aktualności
Nr Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p)Scenariusz i diagram PU (10p)Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p)Poprawność i złożoność diagramu interakcji (10p)Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p)Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p)Projekt GUI (10p)Omówienie decyzji projektowych (10p)Czytelność i organizacja dokumentu (5p)UwagiSuma pkt. (100)Dokum. Ocena
S143451010218891085 894,5
s1994688215857101- czytelność diagramów734,0
s165528102188710103- notacja854,5
s199386810 65831- czytelność diagramów - liczności 1-1 - atr. asoc. 1-1472,0
s1906388133841083- notacja - zdarzenia - nazwy asoc - asoc. z Zawód653,5
s1854010102288108105 915,0
s1817577176636 1- notacja - czytelność diagramów - zdarzenia533,0
s190507716835781- czytelność diagramów - warunki - zdarzenia623,5
S845488200881025 693,5
s195676613578751- czytelność diagramów - notacja - atr. asoc. 1-* - liczności 1-1 - dane w pliku txt583,0
s187547716460551- notacja - czytelność diagramów - asocjacje vs atryb. - słownik alfabet. - d. stanów dla klasy513,0
s19369665054631- notacja - czytelność diagramów - kompozycja - atr. opcj - liczności! - nazwy asocj.! - kl. Dok. Wizyty362,0
s183457715566881- zdarzenia - poprawka - nieczytelny d. klas633,5
s183257817781010101- notacja - czytelność diagramów - liczności 1-1 - atr. asoc. 1-*784,0
s194627723684651- czytelność diagarmów - aplikacja 1 programista - zdarzenia! - powtórzone diagramy - baza danych - mapowanie modelu?673,5
s194247516666652- PU bez aktorów - atrybut w podklasach - nazwa asocjacji Opiekun - atr. poch Faktura.Wartość - GUI nagłowki - zrównoleglenie - baza danych vs ekstensje w klasie!593,0
s195147       0- układ dokumentu - nieczytelne diagramy72,0
s200346717636663- klasa Cena - warunki - zrównoleglenie - GUI - układ - słownik alfabetycznie603,5
s169027102510981085- notacja (warunki)925,0
s1953277196810671- dziedziczenie aktorów - czytelność diagarmów - GUI wybieranie danych714,0
s1995587196761071- czytelność diagramów - asoc. Pracownik z Magazyn - klasa Dostawa714,0
s19092101021781010105- atr. asoc. 1-*915,0
s185116718776665 683,5
s186257719678765 724,0
s195626820688675- klasa Rezerwacja - GUI nagłówki744,0
s192088821788884 804,5
s171806617777661- PDF?633,5
s184757816473533- nazwy klas - id w kl. pośred! - notacja - GUI nagłówki - zdarzenia563,0
s195756714572451- czytelnośc diagramów - liczności 1-1 - d. stanu dla klasy biznesowej - metody(?) w projekcie GUI513,0
s195417719577673- notacja683,5
s18889781710846104- nazwy asoc. - klasa Adres - niektóre stany - GUI grid lub ListBox?, etykiety744,0
s196778822686781- czytelność diagarmów - notacja744,0
s189966917577681663,5
s1896478185881065 754,0
s1870679185877105 764,0
s1872578228108685- GUI nagłowki824,5
s183588716 88661- ogranizacja d. PU - czytelność diagramów - atr. asoc 1-*603,5
s185087716576741- notacja - czytelnośc diagarmów - liczności? - notacja603,5
s187327721386571- czytelność, układ diagramów - zdarzenia - GUI nagłówki653,5
s191516       0- nieczytelny d. klas - notacja - czytelność diagramów62,0
s189686714585051- czytelność, układ diagramów - zdarzenia513,0
s183717819585573- zdarzenia - GUI nagłówki673,5
s19062882188210103- stany biiznesowe784,0
s188127       0- nieczytelny d. klas72,0
s187888102167910105- notacja864,5
s18410101023109410105- d. stanu zapisanie w BD915,0
s18730771998710105- atr. asoc. 1-*824,5
s1490371019577 75- notacja673,5
s1831388208761072- czytelność diagramów764,0
s186637819276661- czytelność diagramów623,5
s196658718866771- czytelność diagramów - notacja - atr. asoc. 1-* - liczności683,5
s1863588219868101- notacja - czytelność diagramów - liczności transakcja-Pojazd794,0
s18838101021108810103- notacja d. aktywn905,0
s186888817286773- kompozycje, agregarcje - zdarzenia663,5
s186606716677671- czytelnośc diagarmów - atr. asoc. 1-*633,5
s185367815750673- notacja - zrównoleglenie - atr asoc. 1-* - GUI nagłówki583,0
s190177616776771- czytelnośc diagramów - GUI nagłówki643,5