Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

MAS - wyniki egzaminów poprawkowych

Mariusz Aktualności

Wyniki egzaminów poprawkowych z MAS dla st. dziennych (2021-09-03) oraz zaocznych (2021-09-05). Mała liczba pkt. za zadanie zwykle oznacza brak odniesień do elementów diagramu. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z prowadzącym ćwiczenia.

Nr albumuPkt - testPkt - zadaniePkt - razemOcena
s1873022,038,060,03,5
s1851130,037,067,03,5
s1873214,052,066,03,5
s1669618,043,061,03,5
s1868712,038,050,03,0
s1882316,031,047,02,0
s1669314,038,052,03,0
s1862528,048,076,04,0
s1866312,052,064,03,5
s1695916,038,054,03,0
s195622,013,015,02,0
s1920826,050,076,04,0
s1893512,038,050,03,0
s1570120,027,047,02,0
s1984110,040,050,03,0
S1198720,015,035,02,0
s1915130,048,078,04,0
s1858026,049,075,04,0
s1871822,039,061,03,5
s1927310,030,040,02,0
s1883618,021,039,02,0
s1892918,039,057,03,0
s185854,016,020,02,0
s1863522,045,067,03,5
s1854616,050,066,03,5
s1896820,057,077,04,0
s186450,015,015,02,0
s1946116,034,050,03,0
s151200,053,053,03,0
s1857822,044,066,03,5
s1837120,046,066,03,5
s192644,034,038,02,0
s1583316,035,051,03,0
s1862124,038,062,03,5
s1927822,038,060,03,5
s1695724,052,076,04,0
s1896418,050,068,03,5
s1893810,035,045,02,0
s1642510,033,043,02,0
s1883016,038,054,03,0
s1902322,053,075,04,0
s1926730,053,083,04,5
s1866016,052,068,03,5
s1897420,046,066,03,5
s1853616,045,061,03,5
s1913328,036,064,03,5
s1879418,035,053,03,0
s195758,039,047,02,0
s1694810,037,047,02,0
s1869310,028,038,02,0
s1913014,046,060,03,5
s168506,044,050,03,0
s1880118,053,071,04,0
s1954124,055,079,04,0
s1895212,042,054,03,0
s1870722,036,058,03,0
s187054,03,07,02,0
s1739016,046,062,03,5
s1844418,026,044,02,0
s1888922,053,075,04,0
s1880322,040,062,03,5
s1572812,052,064,03,5
s189954,033,037,02,0
s193450,016,016,02,0
S845420,054,074,04,0
s1957324,042,066,03,5
s1545134,026,060,03,5
s1670928,06,034,02,0
s1998222,049,071,04,0
s1952618,034,052,03,0
s1873322,031,053,03,0
s1515426,043,069,03,5
s1942426,028,054,03,0
s1723316,038,054,03,0
s1570810,012,022,02,0
s1839112,028,040,02,0
s189812,022,024,02,0
s1897620,038,058,03,0
s1934618,039,057,03,0
s1746112,010,022,02,0
s1910814,036,050,03,0
s1875420,060,080,04,5
s1919516,034,050,03,0
s1778716,056,072,04,0
s179186,033,039,02,0
s1832524,056,080,04,5
s1990324,048,072,04,0
s1833318,046,064,03,5
s1908622,053,075,04,0