Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

MAS - informacje

Mariusz Informacje

Informacje dotyczące przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS).

Ze względu na dość skomplikowaną strukturę dokumentów, znajdują się one w oddzielnych plikach:

Przedmiot MAS wymaga określonych umiejętności programistycznych (nabytych w czasie poprzednich kursów). W celu ich przećwiczenia/przypomnienia można rozwiązać przykładowe zadania programistyczne dla MAS.

The MAS subject requires specific programming skills (acquired during previous courses). In order to practice/review them, you can solve sample programming tasks for MAS.