Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

MAS - egzamin

Mariusz Aktualności
Egzaminy  z przedmiotu MAS, odbędą się w planowanych terminach dostępnych na planie zajęć:
  • st. dzienne, 2020-07-01 (śro.), godz. 15:00,
  • st. zaoczne, 2020-07-12 (niedz.), godz. 13:00
Studenci przystępujący do egzaminu powinni przestrzegać poniższych założeń:
  • W czasie trwania całego egzaminu, trzeba mieć aktywną sesję w Teams, z działającym strumieniem z kamery internetowej,
  • Zabronione są wszelkie formy komunikacji z innymi osobami, wstawanie od komputera, przeglądanie Internetu, używanie telefonu, itp.
  • Egzamin jest prowadzony na platformie Gakko (moduł Testy), na którą trzeba się wcześniej zalogować,
  • Będzie realizowany analogicznie jak testowy egzamin na ostatnim wykładzie i składa się z dwóch części: pytania testowe oraz zadanie z diagramem,
Nieprzestrzeganie powyższych zasad, może oznaczać ocenę niedostateczną.
Odpowiednio wcześniej, warto sprawdzić poprawność działania oraz logowania się do ww. systemów.