Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

MAS - dokumentacja (st. zaoczne)

Mariusz Aktualności
Poniżej znajdują się wyniki oceny dokumentacji projektowej MAS dla st. zaocznych.
Nr Skomplikowanie dziedziny biznesowej (10p)Scenariusz i diagram PU (10p)Poprawność i złożoność projektowego diagramu klas (25p)Poprawność i złożoność diagramu aktywności (10p)Poprawność i złożoność diagramu stanu (10p)Projekt GUI (10p)Omówienie decyzji projektowych (10p)Czytelność i organizacja dokumentu (5p)UwagiSuma pkt.Dokum. Ocena
s17316881968643- atr. asoc. z 1-* - notacja693,5
S1445666863  2- notacja! - zdarzenia?!362,0
s16456671664733- notacja563,0
s1541388188 6102- etykiety w GUI643,5
s16099101022871085 905,0
s17265781655771- d. stanu dla klasy623,5
s1753488218 885 724,0
s1763589218 7102GUI: menu/toolbar vs combobox653,5
s16785791768671- notacja663,5
s17580671895683- zdarzenia? - GUI: grid vs listbox663,5
s175311010218106 1 714,0
s1705766753633- nazwy asoc - licznośći! - nazwy podklas - atr. poch. - notacja - zdarzenia? - baza danych vs abstr. klasa452,0
s1731367167510101- zdarzenia?673,5
s168708816510652- notacja - nazwy asoc. - liczności Egzemp-Wydanie - GUI: egzemplarz vs wydanie663,5
s178041010226610103- nazwy asoc? - notacja - zdarzenia?834,5
s164528714883 1- notacja - nazwy asoc?533,0
s17461771656871- notacja623,5
s16796881865684- notacja - zdarzenia? - GUI: etykiety/nagłówki683,5
s164467718561065- notacja683,5
s16445881566771- notacja583,0
s15432661665641- liczność 1-1 - notacja - zdarzenia?543,0
s1651581019898105- atr. asoc 1-*844,5
S11911671877635 653,5
s1750577      - nieczytelny diagram klas142,0
s1743010101887885- nazwy podklas804,5
S981788216108105- notacja - zdjęcia Lexus/Fiat?834,5
s1670478163310105- atr. asoc 1-1 - d.aktyw. != d.stanu673,5
s18080781766671- notacja - zdarzenia?643,5
s16945761563741- atr. asoc z 1-* - notacja - zdarzenia?533,0
s17258671687771- PDF?663,5
s1655698198108105 874,5
s17570671076331- nazwy asoc? - liczności? - nazwy podklas - zdarzenia?503,0
s174707816697102- atr. asoc. 1-* - notacja - słownik alfab.724,0
S13445781558661- notacja - nazwy asoc - zrównoleglenie?603,5
s171957713834102- nazwy asocjacji? - notacja - liczności - liczność 1-1 - etykiety w GUI?573,0
s16560991766673- nazwy asoc? - zakleszczenie693,5
s165359820666105- aktywność - romb - GUI: etykiety/nagłówki764,0
s1652077     0- nieczytelny diagram klas142,0
s17489781786773- atr. asocjacji 1-*693,5
s16507661568573- liczność 1-1 - atr. asocj. 1-* - etykiety w GUI?623,5
s17174781955673- zrównoleglenie!653,5
s1646010919710882- notacja804,5
s17428671877773- notacja - GUI: etykiety/nagłówki663,5
s1724610102210810105 935,0
s1757966     0- nieczytelny d. klas122,0
s16943661653 31- czytelność - poch: il. miejsc - atr. vs asoc. - notacja - d. stanów != d. aktywn. - d. stanów biz. a nie "GUI"432,0