Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.76 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Autor: Radosław Kowalczyk

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy istotnego, praktycznego problemu wspomagania wytwarzania oprogramowania w językach obiektowych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych za pomocą narzędzia do mapowania obiektowo-relacyjnego w systemach spadkowych. Zwraca uwagę na problemy wynikające z braku rozwoju technologii wykorzystywanych w systemach, które z różnych przyczyn nie mogą być zastąpione, lecz muszą być rozwijane.

W ramach pracy wykonano prototyp narzędzia pozwalającego mapować relacyjną bazę danych na klasy w obiektowym języku programowania Delphi. Narzędzie automatyzuje proces tworzenia oprogramowania wprowadzając szereg udogodnień związanych z połączeniem z bazą danych oraz bezpieczeństwem ich przetwarzania. Dodatkowo odseparowuje programistę od języka SQL dzięki pomocniczej klasie kryteriów wyszukiwania.