Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Kreator Stron Mobilnych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.60 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Kreator Stron Mobilnych

Autor: Marcin Czerwiak

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca traktuje o potrzebie tworzenia mobilnych stron internetowych. Autor zwraca uwagę na problemy z jakimi zmagają się deweloperzy przy tworzeniu stron www na smartfony oraz inne urządzenia przenośne. Analizuje dostępne gotowe narzędzia pod kątem ich funkcjonalności, a następnie szczegółowo omawia technologie mobilne i dokonuje ich oceny pod kątem możliwości wykorzystania w procesie budowy nowoczesnych mobilnych stron internetowych. Praca nad problemem pozwoliła stworzyć prototyp kreatora takich stron. Narzędzie oparte na technice „przeciągnij i upuść” pozwala wygenerować stronę kompatybilną z najpopularniejszymi przeglądarkami mobilnymi. Kreator jest aplikacją webową bazująca na technologiach takich jak: PHP5, jQuery Mobile, Extjs.