Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Interfejs wirtualnej rzeczywistości dla grafowych baz danych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.68 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Interfejs wirtualnej rzeczywistości dla grafowych baz danych

Autor: Kamil Kuźnicki

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Niniejsza praca porusza temat interfejsu wirtualnej rzeczywistości dla grafowych baz danych. Na rynku jest wiele narzędzi ułatwiających obsługę i wizualizację danych pochodzących z tego typu baz. Niewiele z nich pozwala na wykorzystanie w tym celu wirtualnej rzeczywistości. Przeanalizowano dostępne na rynku aplikacje oferujące taką możliwość.
Rezultatem pracy jest wynik analizy wymagań i cech pożądanych w takich aplikacjach. Zaproponowano nowe rozwiązanie, które stara się implementować większość z nich. Prototyp został wykonany w technologiach webowych. Może być obsługiwany z użyciem urządzenia VR lub klawiatury i myszy. Domyślnie umożliwia połączenie z bazami danych Neo4J i ArangoDB. Dzięki generycznej implementacji obsługi bazy danych, lista wspieranych technologii może być łatwo rozszerzana przez programistów. Użytkownik może między innymi wykonywać zapytania do bazy danych, zapisywać je oraz dostosowywać sposób w jaki prezentowane są ich wyniki. Postarano się aby korzystanie z aplikacji w trybie wirtualnej rzeczywistości było komfortowe. W tym celu zaimplementowano trzy sposoby poruszania się oraz mechanizmy wspomagające wprowadzanie danych takie jak predykcja tekstu czy konwersja mowy na tekst.

Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość (VR), grafowe bazy danych, wizualizacja 3D