Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Implementacja metodyki pracy zdalnej dla wirtualnego call center opartej na rozwiązaniach chmurowych

Mariusz Plik

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.08 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.
Tytuł: Implementacja metodyki pracy zdalnej dla wirtualnego call center opartej na rozwiązaniach chmurowych
Autor: Robert Kilar
Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska
Streszczenie:
Niniejsza praca skupia się na zjawisku zastępowania przestarzałych architektur sprzętowych rozwią-zaniami programowymi i towarzyszącymi temu procesowi skutkami. Autor przedstawia implikacje tych zmian w postaci obniżenia kosztów, większej elastyczności systemu, wsparcia dla telepracy, zmniejszeniu ryzyka awarii i ograniczeniu jej następstw na przykładzie implementacji rozwiązania programowego dla centrum telefonicznego. Zaproponowany w tej pracy prototyp został wykonany przy użyciu technologii ASP.NET-MVC5 i może być użytkowany niezależnie od systemu operacyj-nego konsumenta. Dzięki interfejsowi programistycznemu aplikacji funkcjonalność wytworzonego systemu jest stosunkowo łatwo rozszerzalna, także przy wykorzystaniu innych niż ASP.NET-MVC technologii.