Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.26 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www

Autor: Tomasz Paweł Skrobol

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Celem niniejszej pracy jest opracowanie zasad tworzenia oprogramowania spełniającego wymagania stawiane przed aplikacjami wykorzystywanymi w dużych przedsiębiorstwach. Zaprezentowane zostaną możliwości technologiczne modularyzacji oprogramowania oraz wykorzystania technik pozwalających zwiększyć wydajność systemu na nim opartego. Przykładem takiej aplikacji będzie tworzenie i wypełnianie formularzy. Przedstawiony problem dotyczy aplikacji klasy Enterprise działających na serwerach. Komunikacja z tego rodzaju aplikacjami przeprowadzana jest za pomocą sieci komputerowej, w szczególności Internetu, a także z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Do budowy aplikacji tego typu powinny zostać wykorzystane biblioteki i szkielet programistyczny ułatwiające pracę nad oprogramowaniem oraz jego utrzymanie, co zostało tutaj omówione. Zastosowane technologie oraz biblioteki powinny przewidywać możliwość rozbudowy aplikacji. Ponadto warto, aby konfiguracja programu umożliwiała podział zadań na większą liczbę komputerów, celem zwiększenia wydajności. Końcowym efektem pracy są opracowane prototypy aplikacji zapewniających tworzenie formularzy i ich wypełnianie (w tym wypełnianie online), co następnie będzie prowadziło do wygenerowania wydruku wypełnionego formularza. Aplikacje będące wynikiem tej pracy zostały zaimplementowane z użyciem języka Java w wersji 5 i 6. Wykorzystano framework Struts2, biblioteki Tiles2, iText, HTTPClient oraz bazę danych PostgreSql. Dodatkowo zastosowano produkt Google Web Toolkit służący do budowy interfejsów działających w przeglądarce internetowej w oparciu o JavaScript.