Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Generyczny system do analizy portali internetowych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.50 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Generyczny system do analizy portali internetowych

Autor: Marcin Cwalina

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca traktuje o problemie analizy zawartości portali internetowych. Skupia się na kwestii wykorzystania do tego celu narzędzi i technologii informatycznych. Autor kładzie nacisk na generyczne rozwiązanie pozwalające na szybkie i efektywne pobieranie informacji a także przedstawienie wyników analiz w zwartej i przejrzystej formie. Praca nad problemem pozwoliła na stworzenie prototypu systemu, który odzwierciedla zaproponowane rozwiązania. Pozwala on na uruchomienie, dostarczonych wraz z nim, dwóch modułów zbierających dane oraz sześciu modułów do analizy danych. Prototyp jest aplikacją webową stworzoną przy wykorzystaniu technologii JavaEE 6, szablonów JSP, standardu JSTL i innych wolnych narzędzi przydatnych w implementacji.