Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.57 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Autor: Marcin Niegowski

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca obejmuje zagadnienia mapowania relacyjno-obiektowego. Skupia się na problemach związanych z połączeniem programowania zorientowanego obiektowo z językiem zapytań SQL. Dodatkowo autor pracy zwraca uwagę na zautomatyzowanie zadań programistycznych, w tym wypadku dostępu do danych, poprzez generowanie kodu ¼ródłowego.

Autor przedstawia prototyp aplikacji mapującej w postaci wtyczki do środowiska programistycznego - Visual Studio 2008 - generującej kod warstwy dostępu do danych utrwalonych w bazie danych MS SQL. Programiści mogą w ten sposób zautomatyzować proces wytwarzania aplikacji oraz mają dostęp do obiektowego języka zapytań, jakim jest technologia LINQ.