Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Framework testowy dla języka Java

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 3.04 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Framework testowy dla języka Java

Autor: Krystian Siuda

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Niniejsza praca traktuje o problemie realizacji automatycznych testów oprogramowania jako elementu procesu zapewnienia jakości przy jego produkcji. Praca zawiera omówienie rozwoju tej dziedziny na przestrzeni lat, najistotniejszych technik i rodzajów testów oraz zawiera przegląd dostępnych obecnie frameworków służących ich automatyzacji. W drugiej części pracy opisane zostały wymagania oraz koncepcja rozwiązania, które miałoby uprościć tworzenie testów automatycznych oraz stanowić (wzbogaconą o dodatkową funkcjonalność) alternatywę dla dostępnych dziś frameworków. Przedstawiony został także przykład zastosowania prototypu takiego frameworku dla porównania z rozwiązaniami używanymi obecnie. Wymienione zostały również jego wady i propozycje dalszego rozwoju.