Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Elastyczny system do analizy wielowymiarowych danych z zastosowaniem grafiki trójwymiarowej

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.64 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Elastyczny system do analizy wielowymiarowych danych z zastosowaniem grafiki trójwymiarowej

Autor: Jakub Markiewicz

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca koncentruje się na problemie wizualizacji wielowymiarowych danych, które bez odpowiednich narzędzi są nieczytelne i tym samym stają się bardzo trudne w analizie. Zbadano istniejące na rynku narzędzia, które pozwalają na ich wizualizacje, aczkolwiek integracja z nimi własnego źródła danych jest trudna, a niekiedy nawet niemożliwa. Zauważono też brak możliwości filtrowania danych źródłowych, co powoduje wydłużenie procesu projektowania oraz konfigurowania wizualizacji. Brak sposobu na dynamiczne filtrowanie prowadzi również do redundancji danych. Te powody sprawiają, że poprawne zaprezentowanie danych wymaga specjalistycznej wiedzy, co w znaczny sposób zmniejsza dostępność narzędzia.
Na podstawie przeanalizowanych rozwiązań konkurencyjnych, opisano listę wymagań jakie narzędzie powinno spełniać i na ich podstawie zostało zaproponowane rozwiązanie. W dalszej części przedstawiono projekt prototypu jak i również opisano generyczne podejście do problemu niniejszej pracy.
Prototyp został stworzony w technologiach webowych, a każda integracja zewnętrznych źródeł oraz wizualizacja jest implementowana jako niezależna wtyczka. Przedstawione narzędzie obsługuje integracje z relacyjnymi bazami danych MySQL, PostgreSQL oraz nierelacyjną bazą danych MongoDB. Istnieje możliwość wizualizacji danych poprzez trójwymiarowy wykres słupkowy, punktowy, płaszczyznowy oraz kostkę OLAP.
Zakończeniem pracy jest podsumowanie, które zawiera informacje na temat spełnienia postawionych wymagań, zalet i wad zaproponowanego rozwiązania oraz dalsze możliwości rozwoju prototypu.

Słowa kluczowe: wizualizacja 3D, wielowymiarowe dane, analiza danych