Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Elastyczny interfejs użytkownika do współpracy z bazą danych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 2.37 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Elastyczny interfejs użytkownika do współpracy z bazą danych

Autor: Maciej Dziubak

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

W niniejszej pracy skupiono się na analizie aplikacji zapewniających dostęp i obsługę bazy danych, niezależnie od układu i struktury danych. Szczególną uwagę zwrócono na komponenty do edycji rekordów bazy danych. Wyszczególniono cechy tych programów i w po przeprowadzeniu dyskusji rozwiązań zaproponowano model, który rozszerzałby w elastyczny sposób aplikacje o nową funkcjonalność oraz pozwoliłby na stworzenie edytora baz danych dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Szczególnie zwrócono uwagę na zapewnienie obsługi wielu typów danych multimedialnych oraz rozszerzonej walidacji danych, zgodnie z przeznaczeniem danego rekordu.
W pracy czytelnik zostanie wprowadzony w zagadnienia pisania programów do obsługi bazy danych, opartych na meta-danych (danych o danych). Następnie zaprezentowano prototyp rozwiązania edytora zawartości bazy danych i jej struktury opartego na powstałym modelu. Na jego podstawie aplikacja dynamicznie tworzy zapytania do bazy danych. W rozwiązaniu zwrócono szczególną uwagę na obsługę zawartości multimedialnych, takich jak pliki mp3, obrazy JPG, pliki RTF.