Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Dekompozycja złożonego systemu informatycznego na mikrousługi na przykładzie systemu klasy CRM

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.84 MB

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Dekompozycja złożonego systemu informatycznego na mikrousługi na przykładzie systemu klasy CRM

Autor: Hubert Chylik

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca jest opisem procesu dekompozycji monolitycznego, złożonego systemu klasy CRM na mikrousługi. Zestawia różnice pomiędzy architekturą monolityczną oraz architekturą mikrousług w kontekście rozwiązań korporacyjnych. Zawiera opis implementacji prototypów zgodnych z obiema architekturami, które realizują typowe funkcjonalności biznesowe zapewnianie klientom przez większość dużych organizacji.
Prototyp został wykonany głównie w języku Java (framework Spring) oraz JavaScript, przy wsparciu relacyjnych i nierelacyjnych silników bazodanowych oraz innych technologii okalających. Jest niejako narzędziem do potwierdzenia / zaprzeczenia założeń przyjętych na początku pracy.
Na jego podstawie zostały wysnute wnioski zawarte w podsumowaniu.