Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Bazy danych NoSQL jako alternatywa baz relacyjnych w aplikacjach rozproszonych

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 1.35 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Bazy danych NoSQL jako alternatywa baz relacyjnych w aplikacjach rozproszonych

Autor: Szymon Strzelka

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Poniższa praca opisuje możliwość zastosowania baz typu NoSQL jako alternatywy dla baz relacyjnych w aplikacjach rozproszonych. Bazy relacyjne przez dziesiątki lat dominowały rynek rozwiązań bazodanowych. Ostatnie lata przyniosły jednak niespotykany wcześniej przyrost ilości użytkowników oraz danych. Bazy relacyjne zaczęły stawać się “wąskim gardłem” aplikacji w kontekście wydajności. Wykorzystanie jednego serwera bazodanowego stanowi także pojedynczy punkt awarii, gdyż w przypadku braku dostępu do bazy, aplikacje nie mogą funkcjonować prawidłowo.
Praca przedstawia porównanie baz relacyjnych i NoSQL z perspektywy wspieranych funkcjonalności, charakterystyki oraz zastosowań. Autor skupił się również na zestawieniu wydajności obu systemów, jak również wpływu na odczucia użytkownika.
W ramach pracy magisterskiej powstała również aplikacja webowa, składająca się z aplikacji serwerowej oraz klienckiej. Stworzona aplikacja pozwoliła na ukazanie podobieństw i różnic pomiędzy systemami bazodanowymi oraz przeprowadzenie testów wydajnościowych.
Zastosowane rozwiązania mogą także posłużyć jako prototyp podczas tranzycji wykorzystywanego typu bazy danych, zapewniając transparentność rozwiązania.