Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Automatyczne generowanie graficznych interfejsów użytkownika

Mariusz Papers

Pobierz

Rozmiar pliku: 200.6 KB

Przedstawiony na X Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania 2008 (KKIO'2008). Szklarska Poręba, Polska, 08 - 11 września 2008. ISBN: 978-83-206-1703-0. pp. 125-134. Streszczenie Deklaratywne tworzenie Graficznych Interfejsów Użytkownika jest również znane jako generowanie oparte na modelu. Większość tego typu rozwiązań wymaga wykorzystania dedykowanych narzędzi oraz dość dużego zasobu wiedzy. Zaproponowane podejście jest inne. Zdecydowaliśmy się opracować rozwiązanie, które znacząco ułatwia tworzenie typowych interfejsów dla istniejących popularnych języków programowania. Wykorzystaliśmy system adnotacji występujący we współczesnych językach takich jak Java, czy C#. W efekcie, programista jest w stanie określić, dla których elementów modelu, powinien zostać wygenerowany interfejs użytkownika. W najprostszej postaci, wystarczy tylko oznaczyć inwarianty klasy dla których powinny być stworzone komponenty GUI. Przedstawione podejście umożliwia również bardziej wyrafinowane opisywanie poszczególnych elementów, włączając w to etykiety, podpowiedzi, kolejność elementów, czy różne kontrolki. Po wygenerowaniu formatki przez programistę, użytkownik aplikacji jest w stanie tworzyć nowe jednostki danych oraz edytować już istniejące. Prezentowane badania są wsparte przez działającą prototypową bibliotekę dla języka Java. Jest ona częścią większego frameworku realizującego zarządzanie obiektami znacząco zmniejszającego pracę programisty wykonywaną w celu stworzenia aplikacji.