Mariusz Trzaska PJATK
Strona poświęcona mojej działalności w PJATK

Analiza narzędzi służących do wykonywania testów wydajnościowych aplikacji internetowych stworzonych w różnorodnych technologiach

Mariusz MGR

Pobierz

Rozmiar pliku: 3.00 MB

Praca magisterska obroniona w PJATK.

Tytuł: Analiza narzędzi służących do wykonywania testów wydajnościowych aplikacji internetowych stworzonych w różnorodnych technologiach

Autor: Artur Pasik

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca dotyczy istotnego problemu, jakim jest wybór adekwatnego narzędzia wspierającego testy wydajnościowe. Ogromna ilość rozwiązań dostępnych na rynku sprawia, że podjęcie odpowiedniej decyzji stało się nie lada wyzwaniem. Wybór utrudniony jest dodatkowo przez dużą złożoność tego typu rozwiązań, na które składają się m.in. symulacja użytkownika za pomocą skryptu, konfiguracja odpowiedniej strategii obciążenia systemu oraz analiza wyników testu. Praca ma na celu porównanie 5 najpopularniejszych narzędzi, pod kątem ich użyteczności, a także obsługi wymagań, jakie stawiają im testowane aplikacje. Aby zaprezentować ich pełen potencjał wybrano 3 technologie, które znacząco różnią się sposobem ich symulacji. Analiza narzędzi została przeprowadzona z rozbiciem na dwa główne aspekty procesu: utworzenie skryptów oraz przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych, dla których przygotowano odrębną ocenę i podsumowanie.