Skip to content Skip to navigation

TPB

Materiały do wykładu Tworzenie Portali Biznesowych (TPB) prowadzonego w PJWSTK.

Informacje dotyczące przedmiotu Tworzenie Portali Biznesowych (TPB).

TPB - Wykład nr 13

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 13 - WWW – stan obecny i przyszłość (Web 2.0/3.0)

Zagadnienia

 • Wstęp
 • Web 2.0
 • Web 3.0
 • Interesujące systemy/usługi/portale
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 12

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 12 - Budowa wyszukiwarki

Zagadnienia

 • Wstęp
 • Projektowanie indeksu
 • Budowa robota
 • Indekser
 • Analizator tekstu
 • Ranking stron
 • Google – opis architektury oraz ogólnej zasady działania
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 11

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 11 - Wyszukiwarki stron WWW

Zagadnienia

 • Wyzwania Internetu
 • Problemy techniczne
 • Paradygmaty wyszukiwania
 • Szum informacyjny
 • Inteligentne wyszukiwarki internetowe
 • Syntagmatyka
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 10

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 10 - Zagadnienia handlu elektronicznego

Zagadnienia

 • Wstęp
 • Przykłady
 • Trochę statystyki…
 • Technologie
 • Różne rodzaje e-biznesu
 • Zalety i wady
 • Problemy
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 09

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 9 - Portale korporacyjne

Zagadnienia

 • Wykorzystane akronimy
 • Definicje
 • Zastosowania
 • Rynek portali
 • Najpopularniejsze funkcje
 • Wybrane rozwiązania

TPB - Wykład nr 08

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 8 - Procesy pracy (workflows)

Zagadnienia

 • Definicja
 • Problemy badawczo-rozwojowe
 • Zastosowanie
 • Przykłady
 • Modelowanie
 • Standardy
 • Rodan OfficeObjects WorkFlow
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 07

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 7 - Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2)

Zagadnienia

 • Wprowadzenie
 • MDD
 • UWE Approach
 • Model
 • Analityczny
 • Projektowy
 • Przykład
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 06

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 6 - Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego

Zagadnienia

 • Motywacje
 • Propozycje
 • MDA
 • Wymagania
 • WebML
 • WebRatio

TPB - Wykład nr 05

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 5 - Projektowanie portalu (2)

Zagadnienia

 • Definicja projektu
 • Studium osiągalności
 • Ryzyko
 • Analiza
 • Pytania do zleceniodawcy
 • Planowanie
 • Wymagania niefunkcjonalne
 • Personel

Strony