Skip to content Skip to navigation

TPB

Materiały do wykładu Tworzenie Portali Biznesowych (TPB) prowadzonego w PJWSTK.

TPB - Wykład nr 01

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 1 - "Systemy zarządzania treścią"

Zagadnienia:

 • Wstęp
 • Treść
 • Zarządzanie treścią
 • Więcej o treści
 • Architektura CMS
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 02

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 2 - Idealny CMS

Zagadnienia:

 • Wstęp
 • Cechy idealnego CMS
 • Przedstawienie kilku darmowych systemów: Xoops, Drupal, Exponent CMS, Lenya, Mambo, Plone, Silva.
 • Omówienie raportu Open Source CMS Market Share 2009,
 • Podsumowanie

 

TPB - Wykład nr 03

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 3 - Idealny CMS (2)

Zagadnienia:

 • Wstęp
 • Cechy idealnego CMS
 • Przedstawienie kilku darmowych systemów: Xoops, Drupal, Exponent CMS, Lenya, Mambo, Plone, Silva.
 • Omówienie raportu Open Source CMS Market Share 2009,
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 04

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 4 - Projektowanie portalu

Zagadnienia

 • Definicja projektu
 • Studium osiągalności
 • Ryzyko
 • Analiza
 • Pytania do zleceniodawcy
 • Planowanie
 • Wymagania niefunkcjonalne
 • Personel

TPB - Wykład nr 05

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 5 - Projektowanie portalu (2)

Zagadnienia

 • Definicja projektu
 • Studium osiągalności
 • Ryzyko
 • Analiza
 • Pytania do zleceniodawcy
 • Planowanie
 • Wymagania niefunkcjonalne
 • Personel

TPB - Wykład nr 06

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 6 - Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego

Zagadnienia

 • Motywacje
 • Propozycje
 • MDA
 • Wymagania
 • WebML
 • WebRatio

TPB - Wykład nr 07

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 7 - Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2)

Zagadnienia

 • Wprowadzenie
 • MDD
 • UWE Approach
 • Model
 • Analityczny
 • Projektowy
 • Przykład
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 08

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 8 - Procesy pracy (workflows)

Zagadnienia

 • Definicja
 • Problemy badawczo-rozwojowe
 • Zastosowanie
 • Przykłady
 • Modelowanie
 • Standardy
 • Rodan OfficeObjects WorkFlow
 • Podsumowanie

TPB - Wykład nr 09

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 9 - Portale korporacyjne

Zagadnienia

 • Wykorzystane akronimy
 • Definicje
 • Zastosowania
 • Rynek portali
 • Najpopularniejsze funkcje
 • Wybrane rozwiązania

TPB - Wykład nr 10

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 10 - Zagadnienia handlu elektronicznego

Zagadnienia

 • Wstęp
 • Przykłady
 • Trochę statystyki…
 • Technologie
 • Różne rodzaje e-biznesu
 • Zalety i wady
 • Problemy
 • Podsumowanie

Strony