Skip to content Skip to navigation

Różne

Różne pliki.

Prezentacja - dobre rady

Plik zawiera dobre rady i zalecenia na temat właściwie przygotowanej i przeprowadzonej prezentacji (wersja angielska). Stosowanie się do nich zapobiegnie popełnieniu wielu błędów.

Dokument zsotał przygotowany przez organizację IASTED w związku z konferencją IASTED International Conference on Databases Applications ~DBA 2004~ Innsbruck, Austria, February 17-19, 2004.

Simple performance tests: Java vs C# vs C++ - sources

Simple tests comparing performance of Java, MS C# and MS C++ (especially: mapping collections, serialization, manual file operations).
Archive contains source files, excel results and pdf summary.
Updated: 2010-02-24.