Skip to content Skip to navigation

Prace magisterskie

Niektóre prace magisterskie wykonane pod moją opieką.

Geolokalizacja w portalach internetowych

 

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Geolokalizacja w portalach internetowych

Autor: Jakub Milik

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Język Logo w procesie zdalnego nauczania

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

 

Tytuł: Język Logo w procesie zdalnego nauczania

Autorka: Iwona Arcimowicz

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Pages