Skip to content Skip to navigation

Prace magisterskie

Niektóre prace magisterskie wykonane pod moją opieką.

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

 

Tytuł: Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Autor: Piotr Nitecki

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Framework testowy dla języka Java

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Framework testowy dla języka Java

Autor: Krystian Siuda

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

Tytuł: Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Autor: Marcin Niegowski

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Praca obejmuje zagadnienia mapowania relacyjno-obiektowego. Skupia się na problemach związanych z połączeniem programowania zorientowanego obiektowo z językiem zapytań SQL. Dodatkowo autor pracy zwraca uwagę na zautomatyzowanie zadań programistycznych, w tym wypadku dostępu do danych, poprzez generowanie kodu ¼ródłowego.

Pages