Skip to content Skip to navigation

Prace magisterskie

Niektóre prace magisterskie wykonane pod moją opieką.

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Praca magisterska obroniona w PJWSTK.

 

Tytuł: Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Autor: Piotr Nitecki

Promotor: dr inż. Mariusz Trzaska

Streszczenie:

Strony