Skip to content Skip to navigation

Pliki

Proszę wybrać jedną z poniższych kategorii.
CMS mgr (stary)

Pliki związane z przedmiotem Zarządzanie treścią (CMS) dla studiów magisterskich (stara wersja).

MAS

Pliki związane z przedmiotem Modelowanie i Analiza Systemów informacyjnych (MAS).

MAS en

Files (including lectures) related to the Design and Analysis of Information Systems (MAS en).

Mavigator

Files related to Mavigator. Mavigator is a graphical user interface to database systems.

MSI

Pliki związane z przedmiotem Modelowanie Systemów Informacyjnych (MSI).

ODRA

Files related to ODRA database system.

Papers

Papers presented on various conferences (Papers - full list).

Ph.D. (Dr)

This category contains files related to my Ph. D. thesis: Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases.

Ta kategoria zawiera pliki związane z moją rozprawą doktorską: Użyteczność metafor wizyjnych dla wyszukiwania informacji w obiektowych bazach danych.

Prace magisterskie

Niektóre prace magisterskie wykonane pod moją opieką.

Research Projects

Files related to my various research projects.

More information could be found in my papers.

Różne

Różne pliki.

TPB

Materiały do wykładu Tworzenie Portali Biznesowych (TPB) prowadzonego w PJWSTK.

webODRA

Files related to the webODRA - a framework for creating websites for the ODRA DBMS.