Skip to content Skip to navigation

TPB - Wykład nr 09

Pobierz

Rozmiar pliku: 684,75 KB

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 9 - Portale korporacyjne

Zagadnienia

  • Wykorzystane akronimy
  • Definicje
  • Zastosowania
  • Rynek portali
  • Najpopularniejsze funkcje
  • Wybrane rozwiązania