Skip to content Skip to navigation

TPB - Wykład nr 07

Pobierz

Rozmiar pliku: 484,25 KB

PJWSTK - Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Wykład nr 7 - Metodyki wytwarzania oprogramowania internetowego (2)

Zagadnienia

  • Wprowadzenie
  • MDD
  • UWE Approach
  • Model
  • Analityczny
  • Projektowy
  • Przykład
  • Podsumowanie